Наркологи vs. Анонімні алкоголіки: що обрати?

Anonymous_Alcoholics.jpg

Коли перед хворим на алкоголізм та його близькими гостро постає проблема вибору лікування, виникає безліч альтернатив. Хочу коротко пояснити різницю між лікуванням у нарколога і у групах взаємодопомоги, найвідомішою з яких є Анонімні алкоголіки (АА).

АА започатковані у 30-х рр. ХХ ст. у США. Групи працюють у близько 150 країнах, у т. ч. в Україні. Ключові принципи сформульовані у „Дванадцяти кроках”, які для одужання мають пройти всі члени АА. Перші кроки передбачають визнання свого безсилля перед алкоголем, нездатності самостійно вирішити цю проблему та покладання цього завдання на вищі сили. Далі – глибокий самоаналіз, виявлення своїх вад, визнання вини перед близькими та оточенням та своєрідна сповідь перед обраною хворим довіреною людиною. Далі закріплюються навички постійного самоаналізу та коригування поведінки. Останнім кроком є поширення ідей АА серед інших людей.

Принципи та філософія АА запозичені з релігії, в їх основі – покладання у вирішенні проблем на вищі сили, примирення з собою та людьми, набуття гармонії. Ці ідеї можна лише вітати. Але АА не є альтернативою лікуванню у нарколога. Ось ключові відмінності:

АА – психотерапевтична група. Вона не враховує медичних аспектів лікування, які є життєво важливими на початкових етапах. Адже в організмі алкоголіка накопичується безліч токсинів, робота внутрішніх органів порушена, часто наявні супутні хвороби. Розвиток особистості та становлення духовних цінностей не відміняють необхідності детоксикації та лікування хвороб.

До АА людина приходить лише з власної волі. Адже першим кроком у системі АА є визнання людиною власного алкоголізму. Проте далеко не всі алкоголіки усвідомлюють проблему і готові її вирішувати. Тому часто необхідні радикальні методи, що створюють стимул для подальшого лікування (підшивка, торпедування тощо).

АА – об’єднання людей, що мають спільну проблему. Вони не є і не позиціонують себе спеціалістами-психотерапевтами, не мають медичної освіти. Це свого роду самодопомога, „почуття ліктя”. Хоча і дуже потужне, слід визнати.

Тож, обираючи стратегію лікування, раджу думати про комплексне рішення, що врахує як фізичні, так і психологічні аспекти. Я завжди наголошую на необхідності індивідуального підходу, адже те, що працює для однієї людини, не завжди підходить іншій.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2021 © DETOX+. Всі права захищені. Ліцензія МОЗ України наказ від 26.05.2021 № 1038 Реєстраційне досьє від 23.04.2021 № 1703/21/М