Чи можна вживати алкоголь онкохворим?

Alcohol_and_cancer.jpg

У 2012 р. питний алкоголь та продукт його окислення – ацетальдегід – внесені Міжнародним агентством досліджень раку до переліку канцерогенів. Доведено, що алкоголь може викликати щонайменше 7 видів раку – ротової порожнини, стравоходу, гортані, горла, печінки, кишечнику та молочних залоз у жінок.Тому ризики занедужати на онкологію, вживаючи алкоголь, є цілком реальними. Питання ж щодо того, як алкоголь впливає на стан людей, що вже мають онкологічне захворювання, залишається відкритим.

Негативний вплив алкоголю на стан онкохворих переважно пов’язується з його здатністю пригнічувати імунну систему. Адже на тлі зниження імунітету зростання пухлини прискорюється. Проте вчені виявили, що різні типи та підтипи раку по-різному реагують на алкоголь. Щодо деяких накопичено значну доказову базу, щодо інших дослідження поки що проводилися лише на тваринах. Розповім лише про доведені факти впливу алкоголю на перебіг онкологічних хвороб у людей.

Багатьма дослідженнями доведено, що тривалість життя хворих на рак ротової порожнини, глотки, гортані та стравоходу значно скорочується при регулярному вживанні ними алкоголю. Алкоголь також вкрай негативно впливає на стан хворих на карциному – різновид раку, що розвивається з клітин епітелію різних органів. Зокрема, у хворих на клітинно-печінковий рак, що протягом тривалого періоду вживали алкоголь, спостерігалося подвоєння розмірів пухлини за значно коротший період часу, ніж у тих, що алкоголь не споживали. Навіть помірні дози алкоголю призводили до швидкого розвитку у людей агресивних форм базальноклітинної карциноми – найпоширенішого виду раку шкіри.

Дослідження американських вчених довели прямий зв’язок між збільшенням обсягів вживання алкоголю і розвитком раку простати у чоловіків. При вживанні шести та більше доз (1 доза = 14 г етанолу) ризик розвитку цього виду раку збільшувався на чверть. Проте на пізніх стадіях такого зв’язку виявлено не було.

Недостатньо вивченим залишається вплив алкоголю на розвиток раку молочних залоз у жінок. Останні дані свідчать, що помірне вживання алкоголю не впливає на розвиток хвороби, а у молодих жінок навіть збільшує тривалість життя. Зворотній ефект спостерігався у жінок з раком грудей, що перебували у пост-менопаузі [1]. Їм вживання алкоголю категорично не рекомендується. Отже, у цьому випадку вплив алкоголю залежить від віку та гормонального статусу хворої.

Дослідження у цій сфері тривають, тож невдовзі стануть відомі висновки й щодо інших видів онкологічних захворювань.

[1] Gary G. Meadows, Hui Zhang Effects of Alcohol on Tumor Growth, Metastasis, Immune Response, and Host Survival, режим доступу: https://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr372/article14.htm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2021 © DETOX+. Всі права захищені. Ліцензія МОЗ України наказ від 26.05.2021 № 1038 Реєстраційне досьє від 23.04.2021 № 1703/21/М